Výběrové řízení

Zpracování projektové dokumentace pro projekt "Centrum sklářského umění"

Zadavatel – Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František – ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v účinném znění (dále jen zákon), zadává tímto nadlimitní veřejnou zakázku na služby, která spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro projekt "Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě".

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je září 2011.

Místo plnění zakázky: sídlo zadavatele

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 6.300.000,- bez DPH.

Termín pro podání nabídek končí dnem 22.8.2011 v 9:00 hodin.

Zadávací dokumentace

Příloha 1A Podrobný popis stavebního řešení

Příloha 1B Studie – návrh stavby

Dodatečná informace číslo 1

Dodatečná informace číslo 2

Zápis z prohlídky místa plnění

Dodatečná informace číslo 4

Oznámení o uzavření smlouvy

Smlouva o dílo

Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo

Dodatek číslo 2 smlouvy o dílo

logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.