Výběrové řízení

Sklářské stroje a zařízení

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František - jako dotovaný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v účinném znění (dále jen "zákon"), zadává tímto veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku specifických sklářských strojů a zařízení, které budou používány v rámci projektu "Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě".

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1.340.000,00

Datum ukončení příjmu nabídek: 12.03.2014 17:00:00

URL detailu veřejné zakázky: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27899161

Zadání

Příloha - Soupis prací a dodávek

logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.