Výběrové řízení

Převoz sbírky IGS - Crystalex

Zadavatel – Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František – ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v účinném znění (dále jen zákon), zadává tímto veřejnou zakázku malého rozsahu na uzavření přepravní smlouvy na služby, které spočívají v převozu sbírky skla IGS - Crystalex ze zámku Lemberk do Čelákovic, kde budou uskladněny. Sbírku tvoří cca 1.550 ks skleněných předmětů.

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je říjen 2011.

Místo plnění zakázky: Jablonné v Podještědí - Čelákovice

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 300.000,- bez DPH.

Termín pro podání nabídek končí dnem 6.10.2011 v 9:00 hodin.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o provedení stěhování

logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.