Výběrové řízení

Výkon technického dozoru investora

Zadavatel – Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František – ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v účinném znění (dále jen zákon), zadává tímto veřejnou zakázku malého rozsahu na uzavření mandátní smlouvy na služby, které spočívají ve výkonu technického dozoru investora a stavebního inženýringu pro projekt „Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě“.

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je duben 2012.

Místo plnění zakázky: sídlo zadavatele

Předpokládaná cena veřejné zakázkyke dni zahájení zadávacího řízení je 1.320.000,- bez DPH.

Termín pro podání nabídek končí dnem 27.1.2012 v 10:00 hodin.

Zadávací dokumentace

Zápis z prohlídky 1

Dodatečná informace číslo 1

Pozvánka hodnotící komise

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Mandátní smlouva

logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.