Výběrové řízení

Poradenské služby k dosažení cílů realizační fáze projektu

Zadavatel – Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František – ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v účinném znění (dále jen zákon), oznamuje zadavatel svůj úmysl zadat v tomto zadávacím řízení veřejnou zakázku na služby, které spočívají v odborném poradenství k dosažení cílů realizační fáze pro projekt „Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě“.

Místo plnění zakázky je město Sázava – Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě.

Předpokládaná cena veřejné zakázky ke dni zahájení zadávacího řízení je 2,900.000,-Kč bez DPH. Předpokládaná cena zakázky je nepřekročitelná. Nabídky, které budou obsahovat vyšší nabídkovou cenu, budou vyřazeny.

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je březen 2012. Závazný termín dokončení zakázky je prosinec 2013. Předpokládané termíny plnění jednotlivých částí předmětu zakázky vymezených v kapitole 1, odstavci 1.3 této výzvy jsou uvedeny v harmonogramu, který je přílohou č.4 této výzvy.

Termín pro podání nabídek končí dnem 9.2.2012 v 10:00 hodin.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy smlouvy Příloha č. 1 - Rámcový popis projektových programových částí a činností

Příloha - harmonogram

Studie proveditelnosti

Dodatečná informace číslo 1

Dodatečná informace číslo 2

Příručka pro žadatele a příjemce dotace

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva o poskytování služeb

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.