Výběrové řízení

Informační technologie a AV technika

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František jako dotovaný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění (dále jen "zákon") zadává tímto podlimitní veřejnou zakázku na dodávky výpočetní a audiovizuální techniky včetně montáže a uvedení do provozu "Centra sklářského umění huť František v Sázavě".

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2.400.000,00

Datum ukončení příjmu nabídek: 12.03.2014 16:00:00

URL detailu veřejné zakázky: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27899161

Zadání

Příloha - Soupis prací a dodávek

Příloha - Plán

Příloha - Plán

Příloha - Plán

Příloha - Plán

logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.