Výběrové řízení

Vybavení Centra sklářského umění Huť František v Sázavě kancelářským a expozičním nábytkem a osvětlovací technikou

Zadavatel - Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František

Místem plnění je budova č.p. 218, postavená na pozemku parc. č. 474 v kat. území a obci Sázava na adrese Na Kácku č.p. 218, Sázava, PSČ 285 06, jejímž vlastníkem je zadavatel.

Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7.900.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky: po podpisu smlouvy. Zadavatel předpokládá termín ukončení plnění veřejné zakázky nejpozději do 15.listopadu 2013.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 16.7.2013 v 17.30 hodin.

Zadávací dokumentace

Příloha - Dokumentace

Příloha - Dokumentace

Příloha - Dokumentace

logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.