Výběrové řízení

Stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218

Zadavatel - Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František - ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění (dále jen zákon) zadává tímto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, které spočívají v realizaci stavby „Centrum sklářského umění huť František v Sázavě – stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218“.

Místo plnění zakázky je město Sázava – Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě.

Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 72,000.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je červen 2012.
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky je červenec 2013.


Lhůta pro podání nabídek končí dnem 29. června 2012 v 10.00 hodin.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Příloha - Dokumentace

Příloha - Dokumentace

Příloha - Dokumentace

Příloha - Výkaz výměr

Všeobecné obchodní podmínky

Veřejnoprávní smlouva

Dodatečná informace číslo 1

Dodatečná informace číslo 4

Dodatečná informace číslo 5

Písemná zpráva zadavatele

Smlouva o dílo

logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.