Vítejte na stránkách Nadace Josefa Viewegha ...

... a dovolte mi následující ryze osobní poznámku.

V listopadu roku 2005 byl mému otci diagnostikován zhoubný nádor s metastázami; brzy i on pochopil, že mu nezbývá víc než několik měsíců života. Celá naše rodina přemýšlela, jak do té bezútěšné tmy na rychle se přibližujícím obzoru vnést aspoň paprsek světla. Myšlenka založit nadaci, s jejíž pomocí by bylo možné zrekonstruovat dnes nejstarší sázavskou huť František a postupně ji přeměnit v malé sklářské muzeum spojené s příjemnou kavárničkou, napadla mámu; ona věděla nejlépe, nakolik byl otcův život prorostlý s novodobou historií sázavských skláren. S obratností vycházející z pětačtyřicetileté manželské zkušenosti mu ten nápad podsunula - a otec si jej dle jejího předpokladu obratem přivlastnil. Asi tušíte, že tentokrát mu to nikdo z rodiny neměl za zlé.

Od myšlenky k její realizaci to ovšem většinou bývá dlouhá cesta. „Večer procházka s mámou a Pepou, na zpáteční cestě cestě si prohlížíme huť František: zchátralá budova utápějící se ve tmě a špíně, okolí působí ještě beznadějněji (ploty, garáže, plynové potrubí, zmrzlé bláto). Tohle má být spojeno s otcovým jménem?“ zapsal jsem si 25. prosince 2005 do deníku.

Od té doby uplynuly více než dva roky, během nichž členové Nadace Josefa Viewegha odvedli obrovský kus práce. Díky více než dvěma stovkám přispěvatelů vzrostl majetek NJV z otcova původního půlmilionového vkladu na trojnásobek (1,5 miliónu korun). S městem Sázava a se sklárnami Kavalier coby vlastníkem hutě František uzavřela NJV smlouvy o partnertství. NJV rovněž připravila projekt rekonstrukce objektu hutě a město Sázava projekt revitalizace jeho okolí. V neposlední řadě NJV zažádala o podporu projektu fondy EU.

Největší část úkolu je i tak stále ještě před námi - a samozřejmě proto uvítáme každého, kdo se s námi bude chtít podílet na jeho splnění.

Za Nadaci Josefa Viewegha
Michal Viewegh, 26.2.2008 


Kontakt:
Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František
Pod Čihadlem 386
285 06  Sázava
info@nadacejosefaviewegha.cz
číslo účtu 530783399/0800 u České spořitelny a.s., pobočka Sázava


logo
Copyright © 2008 Duonet. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.